Mellom bakkar og berg                                                  

                                                                                                                             - en blogg om turopplevelser -

Click here to edit subtitle

Turbloggen

Måbødalen til fots

Posted on February 25, 2015 at 5:50 AM

Måbødalen til fots


Tidsbruk: Ca 2 timer en vei


Terreng: Asfaltert vei. Jevne bakker bygd for bilkjøring så selv om det er bratt er det ingen problemer å gå til fots.


Bakgrunn: Da Sara og jeg gikk turen kunne man kjøre et "tog" som fraktet turister mellom Måbø og Vøringsfossen. Vi gikk strekningen ned til Måbø og satt på med toget opp igjen. Det virker som at toget ikke kjører i Måbødalen pr i dag. Turen ble gått 10.08.2007 kl 13.


I Måbødalen mellom Eidsfjord i Hardanger og Vøringsfossen går riksvei 7 i tunnel i fjellet (delvis i spiraler på grunn av den bratte stigningen). Den opp gamle veien er åpen for fotgjengere og syklister. Gamleveien ble ferdigstilt i etapper i årene 1906 -1921 og nyveien sto klar i 1986. Man kan lese mer om veiens historie her:
Man kan parkere ved Vøringsfossen eller ved Måbø nedenfor tunnelene. Den mest spektakulære utsikten er dog øverst så hvis man ikke har tenkt å gå hele strekningen er det best å starte ovenfra.


Kartutsnitt. Gamleveien er mørkerød og det er brattest der den slynger seg mest. Tunnelen er markert med lysere, stiplet linje. Link til interaktivt kart:


Veien snirkler seg ned fjellsida mot "hoveddalen" i bakgrunnen. 
Her ses tre ulike nivåer av gamleveien samt en liten veistump i friluft mellom nyveiens tunneler.
Tunnelene fra begynnelsen av 1900-tallet hadde hverken lys, veiskulder eller nødutganger..
Turist-toget på vei opp bakkene. Her møtte busser og campgingvogner hverandre fram til 1986!
Måbødalen åpner seg opp når man kommer ut av de bratteste hårnålsvingene.
Veien krysser elva Bjoreio med en gammel steinbru. En (passende) passerende veteranbil gir et innblikk tilbake i tiden.
Utsikt nordover fra steinbrua, oppover Måbødalen i retning Vøringsfossen.
Den siste biten ned mot den nye riksveien. Tunnelen begynner rett etter brua nedenfor.
Enda en tunnel av den gamle sorten. Man kan skimte toget lenger framme.
Nede i Måbødalen. Toget hadde endestasjon ved et idyllisk område der vi ventet på at toget skulle gå tilbake igjen.
Vøringsfossen er verdt et besøk i seg selv, og i sommerhalvåret kan man overnatte på hotellet over fossen. Bildet er fra en annen tur. Link til Fossli Hotel: 

Categories: Hardangervidda